/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Torneälvens håvfiskekultur är Sveriges och Finlands kandidat till Unesco

Två personer på en pata i solnedgången. En av personerna håller i en lång håv.

Foto: Haparanda stad

Undervisnings- och kulturministeriet har på förslag av Museiverket godkänt Finlands anslutning till en multinationell ansökan som syftar till att föra upp Torneälvs håvfiskekultur på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. 

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Sverige valde håvfisketraditionen som sin kandidat för en multinationell ansökan om upptagande på Unescos lista 27.6.2023 – men endast på villkor att Finland deltar. Nästan ett halvt år av väntan och spänning belönades strax före jul när ministeriet informerade arbetsgruppen om beslutet. 

Under 2024 kommer en ansökan att sammanställas och lämnas in till Unesco i mars 2025. Ansökan görs i samarbete med traditionsutövare, ISOF och Museiverket, och den åtföljs av bland annat en video, webbsida och informationsträff och forum. Traditionsutövarnas och byaföreningarnas deltagande spelar en nyckelroll i alla skeden av ansökningsprocessen. Den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet fattar beslut om upptagningen till listan i december 2026. 

Ny kulturarvskoordinator

Den nye kulturarvskoordinatorn, FM Julia Autio, tillträdde sin tjänst i början av januari. Framöver kommer hon att samordna både bevarandet av fisketraditioner och sammanställningen av ansökan på båda sidor om gränsen. Hennes arbetsplats är Tornedalens museum. Autio kommer ursprungligen från Kalajoki och har gjort kulturarvsarbete med fiskesamhällena i Bottenviken, särskilt i samband med nätfiske och säljakt.

Traditionsutövaren Markku Vaaraniemi anser att undervisnings- och kulturministeriets beslut är ett betydande erkännande av håvfisketraditionen och det okomplicerade samarbetet över landsgränserna. Från svensk sida har traditionsutövaren Lena Antti betonat traditionens lokala och långvariga karaktär som ett levande kulturarv på båda sidor om Torneälven. Båda anser redan att ansökningsprocessen kommer att öka synligheten för fisketraditionen och samtidigt stödja utvecklingen av hållbar turism och byarnas livskraft. 

Torne älvs traditionella fiskekultur upptogs på den nationella listan över levande kulturarv i Finland redan 2017 och i Sverige på motsvarande lista, Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv, upptogs håvfisketraditionen i Tornedalen 2018. Avsiktsförklaringen som ledde fram till det aktuella beslutet skrevs tillsammans med traditionsutövare, Tornedalens museum, Torneå och Haparanda städer under 2021 och 2022.  

Ett presentationstillfälle om ämnet kommer att hållas i Kukkolaforsen den 2 februari.

Mer information 

Gränssamarbetsutvecklare Hanna-Leena Ainonen, Provincia Bothniensis
E-post: hanna-leena.ainonen@tornio.fi
Telefon: +358405021103

Kulturarvskoordinator Julia Autio, Tornedalens museum
E-post: julia.autio@tornio.fi
Telefon: +358407784418

Viktiga länkar

ISOF, 30/6/2023, Tornedalens håvfiskekultur kan nomineras till Unescolista
https://www.isof.se/vart-uppdrag/om-myndigheten/pressrum/arkiv-pressmeddelanden/2023-06-30-tornedalens-havfiskekultur-kan-nomineras-till-unescolista Länk till annan webbplats. 

Finlands Undervisnings- och kulturministeriet, 10/1/2024, Torneälvens håvfiskekultur bereds som Finlands och Sveriges gemensamma Unesco-utnämning
https://okm.fi/-/tornionjoen-lippokalastuskulttuuria-valmistellaan-suomen-ja-ruotsin-yhteisena-unesco-kohteena?languageId=sv_SE Länk till annan webbplats. 

Finlands Museiverket, 10/1/2024, Torneälvens håvfiskekultur bereds som Finlands och Sveriges gemensamma Unesco-utnämning
https://www.museovirasto.fi/sv/aktuellt/tornionjoen-lippokalastuskulttuuria-valmistellaan-suomen-ja-ruotsin-yhteisena-unesco-kohteena Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad: