/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tornedalens museum 10 år som gemensamt gränsmuseum

Fasad på en byggnad

Tornedalens museum i Torneå. Foto: Haparanda stad

Tornedalens museums historia är ett gemensamt museum för Torneå och Haparanda fyller tio år i år. Temaåret Vårt gemensamma museum – Meän museo kommer att lyfta fram detta samarbete som är unikt världen över i museiverksamheten.

Tornedalens museum tillsammans med städerna Torneå och Haparanda kommer att lyfta fram museets verksamhet med Haparandatema starkare än tidigare. Redan tidigare har innehållet i museets evenemang för hela familjen implementerats på finska och svenska, för besökare som bor på båda sidor om gränsen.

Båda städernas museum

Under 2024 är museets mål att anordna föreläsningar på finska och svenska om olika ämnen som handlar om Tornedalen. En del av årets föreläsningar kommer att hållas på museet i Torneå och vissa i Haparanda. Museet kommer även att aktivt delta i Haparandas kulturevenemang. Tillsammans med Svefi anordnar museet onsdagen den 7 februari Ilkka Teerijokis föreläsning på finska, Tornedalens historia - Bosättning och befolkning. Dessutom är museet involverat i Haparandas evenemang under sportlovsveckans Talvihehku – Vinterglöd -evenemang i form av frågesport och present i Vinter i Parken.

- I vår verksamhet har vi alltid försökt marknadsföra våra evenemang i Haparanda och locka haparandabor till museet. Nu tänkte vi göra tvärtom och åka till Haparanda, säger museipedagog Joni-Pekka Karjalainen.

Röster från Tornedalen

Under året kommer även meänkieli och Tornedalens identitet att lyftas starkt fram i utställningsverksamheten. Texterna i museets basutställning översätts till meänkieli i en separat guidebok. Målet är också att konvertera texterna till talad form som ljudfiler och lägga till dem på museets hemsida för alla att lyssna på.

Den första tillfälliga utställningen 2024 heter Kvinnans röst – Kvinnobilder från Tornedalen. Utställningen visar på tornedalska kvinnors livshistorier som samlats under Kvinnors röst -projektet på finska kvinnoförbundets webbplats med samma namn. Utställningen lyfter fram Tornedalskvinnans påverkan på finskt samhälle och kultur genom personporträtt. Utställningen är öppen för allmänheten från 9 mars till 2 juni 2024.

I nästa tillfällig utställning, Ett enda brev från mor – Yks ainoa kirje äitiltä, får vi lära känna Tornedalsbornas mentala landskap, tradition och längtan genom konstnären Jennie Linds fotografier och filmkonst. Jennie Lind är född 1975 i Luleå och arbetar mestadels i norra Sverige som videofotograf och fotograf. Utställningen är öppen från 27 juni till 15 september 2024.

Årets sista utställning, Porträtt, språkliga biografier och röster från Tornedalen och Malmfälten, presenterar meänkieli- och finskspråkiga tornedalingars och malmfältsbornas livsberättelser genom texter, fotografier och videon. Utställningen belyser olika faktorer som påverkat till finskans och meänkielis bevarande över generationer i tornedalska familjer. Utställningen är en del av forskningsprojektet ”Sverigefinnarnas och meänkielitalarnas livsberättelser i tre generationer”. Utställningen fortsätter efter årsskiftet och är öppen från 27 september 2024 till 12 januari 2025.

Mer information

Tornionlaakson museo - Tornedalens museum - Tornio Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: