/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Två semesterperioder för personal inom vård- och omsorg

Tre personer står uppradade för ett foto.

Tuula Maijanen, kommunals ordförande i Haparanda, Niclas Asplund, HR-chef, Haparanda stad och Suvi Järvinen-Valo, socialchef, Haparanda stad. Foto: Haparanda stad

Förra sommaren indelades sommarsemestern i tre perioder för anställda inom socialförvaltningen. Efter en utvärdering återinför nu Haparanda stad två semesterperioder för den personalgruppen.

Efter dialog mellan Kommunal och Haparanda stad är parterna överens om att tillämpa två semesterperioder inom vård och omsorg. Förändringarna kring semesterperioderna syftar till ett förbättrat brukar- och arbetsmiljöperspektiv.

- Vi har haft en bra dialog med Kommunal, konstaterar Haparanda stads HR-chef, Niclas Asplund.

Pandemisituationen är mer gynnsam i jämförelse med föregående sommar. Det, i kombination med de ansträngningar som gjorts för att få in ytterligare vikarier till verksamheten, har möjliggjort en återgång till två semesterperioder.

- Det känns bra att gemensamt kunna landa i det här beslutet. Det är någonting som personalen också har efterfrågat, säger Suvi Järvinen-Valo, Haparanda stads socialchef.

- Sommarsemestern är den enda gången på året då våra grupper har möjlighet att vara lediga med familjen mer än två-tre dagar, säger Tuula Maijanen, kommunals ordförande i Haparanda.

- Därför är det här beslutet otroligt glädjande, avslutar hon.

Semesterperioder 2022
Period 1: 13 juni – 10 juli
Period 2: 11 juli – 7 augusti

Senast uppdaterad: