/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tvätta bilen miljövänligt

Så här års är det många som tvättar bilen på gatan. Biltvättning som sker på gatan avger mängder av olja, kemikalier och tungmetaller som rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag.

Varje år sker nära 30 miljoner biltvättar. Av dessa beräknas nästan hälften utföras på gatan, vilket gör att 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i våra hav, sjöar och vattendrag, årligen. Det mer miljövänliga alternativet är att tvätta bilen på en biltvätt där de farliga ämnena inte hamnar i naturen. Tungmetaller och andra ämnen är skadliga för både människa och miljö och svåra för naturen att bryta ner.

Så tvättar du bilen på rätt sätt – tänk på det här:

  • Välj biltvätten, antingen en automattvätt eller gör-det-själv-hall. På sådana anläggningar finns det ett eget reningsverk som separerar de miljöfarliga ämnena och ser till att de inte rinner ut i dagvattenbrunnar, sjöar, vattendrag eller i havet. Dessutom kan en stor del av tvättvattnet återanvändas efter att ha renats – vattensmart alltså!
  • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller på gatan. Allt det smutsiga vattnet, inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller, åker rakt ut i dagvattnet. Det påverkar vattenmiljön i sjöar, vattendrag och hav.
  • Om du inte har möjlighet att använda en biltvätt finns det alternativ till att tvätta bilen på gatan. Visste du att det är mindre dåligt att tvätta bilen på exempelvis en gräsmatta eller på ett underlag av grus? Det förhindrar att smutsvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna. Använd i så fall såpa och miljömärkt avfettningsmedel.
  • Om det är långt till närmsta biltvätt så passa på att tvätta bilen när du gör andra ärenden i din närmaste tätort.

Senast uppdaterad: