/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Foto: Pexels.com

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa upp allmänhetens efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter.

Syftet med uppdraget är att få nationella lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på ökad smittspridning i landet. Om det framkommer att rekommendationer inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan med region, kommun och smittskyddsläkare lyfta behov av åtgärder till regeringen.

Länsstyrelsen i Skåne samordnar uppdraget och en nationell uppföljning kommer att redovisas löpande till Regeringskansliet till och med den 15 oktober 2020. På Länsstyrelsen Skånes webbplats uttalarar sig länsöverdirektör Ola Melin.

- Den 13 juni hävde Folkhälsomyndigheten sin avrådan från icke nödvändiga inrikes resor. Det medför ett personligt ansvar hos alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när vi i sommar rör oss på badplatser och i andra semestermiljöer, säger han.

Uppdraget genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten, landets regioner och kommunerna samt andra berörda aktörer. Haparanda stad kommer att rapportera till Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer:

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Semestra säkert i sommar på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Sommar och covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information till äldre på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: