/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Utveckling genom samarbete

Feriejobb är ett sätt för Haparandas ungdomar att ta sitt första steg ut på arbetsmarknaden. Antalet ungdomar som sysselsätts via kommunens ferieplatser har mer än fördubblats sommaren 2023 jämfört med föregående år.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för uppdraget att erbjuda Haparandas ungdomar feriejobb. Under sommaren 2023 sysselsattes 257 ungdomar i åldern 14-17 år i feriearbete genom Haparanda kommun, att jämföra med 2018 då antalet uppgick till 100 ungdomar.

Första meriten

Arbetsplatserna utgör allt från föreningar, kommunala verksamheter samt företag som i år uppgick till 30 företag. Alla arbetstillfällen bidrar till att fler ungdomar får testa på att arbeta, vilket i sin tur möjliggör en ingångsport inför framtida yrkesliv. Feriearbetet blir den första meriten på många cv:n. - Det är ett värdefullt samarbete mellan kommunen, föreningarna och företagen som tar emot ferieungdomar, säger Heidi Tolvanen, arbetsmarknadshandläggare, Haparanda stad.

- Arbetsmarknadsenheten riktar ett stort tack till de företag och aktörer som erbjudit ungdomar en ferieplats sommaren 2023, tillägger Lena Asplund, chef, arbetsmarknadsenheten, Haparanda stad.

Senast uppdaterad: