• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Gör en orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa kan du anmäla det till socialförvaltningen.

Blankett

Orosanmälan - socialförvaltningen (Word) Word, 96.5 kB.

I kap 14, socialtjänstlagen, ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälsooch sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. Det kan också handla om misstanke om brottslighet eller drogmissbruk.

Senast uppdaterad: