/

Du är här:

Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Vuxenutbildningen är till för dig som vill studera i vuxen ålder. Du kan studera på SFI-, grundskole- och gymnasienivå. Det finns även möjlighet att läsa en yrkesutbildning eller komplettera kurser för att bli behörig till en utbildning. Utbildningarna bedrivs både på distans och på plats.

Att studera hos oss

Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan. För SFI studier behöver du vara minst 16 år.

Du kan läsa enstaka ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. Du som saknar betyg från gymnasiet kan läsa till en gymnasieexamen. Du kan också komplettera med ämne för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Studierformerna varierar. Vi erbjuder lärarledd undervisning, distansundervisning och självstudier med varierande grad av handledning. Kontakta gärna studievägledaren och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Om utbildningarna

Grundläggande utbildning

Grundläggande ämnen är till exempel svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Utbildningen motsvarar de kunskap som nås i grundskolan.

Gymnasial utbildning

Kurser på gymnasial nivå motsvarar utbildning i gymnasieskolan.

Yrkesvux

Gymnasiekurser med yrkesinriktning. Dessa kan sökas som enstaka kurser eller som kompletta yrkespaket.

Komvux som anpassad utbildning

Vi erbjuder dig med förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning utbildning som utgår från dina förutsättningar.

Kurser sker på grundläggande nivå eller gymnasial nivå beroende på vad du önskar studera. Undervisningen sker i små grupper och lugn takt. Du behöver vara 20 år eller äldre.

För att ansöka till anpassad utbildning behöver du fylla i en ansökningsblankett (pdf) Pdf, 108.6 kB.. Blanketten skickas via mejl till studie- och yrkesvägledaren.

Studier på distans

Distansstudier sker i samverkan med en extern utbildningsanordnare, NTI Skolan. Du hittar mer information deras hemsida: https://www.nti.se/ Länk till annan webbplats..

Ansökning sker via studie- och yrkesvägledaren på Komvux Haparanda.
Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Datum för ansökan till distansstudier 2024:

  • Start 26/8 2024 (Sök senast 1/8 – 2024)
  • Start 30/9 2024 (Sök senast 2/9-2024)
  • Start 25/11 2024 (Sök senast 28/10 2024)

För att börja studera på komvux behöver du vara med på en informationsträff om hur det fungerar att läsa vis oss och NTI. Varje månad finns det möjlighet att delta. Informationen tar cirka 1 timme.

Du kan inte påbörja studierna på komvux förrän du har deltagit vid ett informationstillfälle. Om du har haft uppehåll 2 år behöver du delta på nytt.

Informationsträffar 2024

Samtliga informationsträffar startar klockan 16.00

24 april
10 juni
17 juni
5 augusti
8 augusti
12 september
10 oktober
14 november
5 december

Anmälan till informationsträff skickas till

Studie- och yrkesvägledare; madelen.ollinen@haparanda.se

Efter sista ansökningsdag behandlar vi din ansökan.

1. Behörighet
Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt.

2. Förkunskaper
I samband med att du skickar in ansökan eller mejlar in ansökan, bifoga även betyg från tidigare skolgång.
Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

3. Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.

4. Besked om antagning
Besked om du har blivit antagen eller inte skickar vi till den e-post som du har angett i ansökan. Om du har blivit antagen får du också uppgift om när utbildningen börjar och på vilket sätt du ska tacka ja eller nej till din plats.

Som vuxenstuderande kan man kombinera studier med arbete, och det finns möjligheter att erhålla bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden.

Kostar det att studera?
Studier på kommunal vuxenutbildning är gratis, men du får räkna med att själv betala för böcker och annat undervisningsmaterial.

Kan jag söka studiemedel?
Du kan söka studiemedel för studier på grundskolenivå och gymnasienivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år och du måste studera på minst 50 procent av heltid.

Studiemedel består av lån och bidrag, lånen måste du betala tillbaka.

Hur söker jag studiemedel?
Studiemedel ansöker du om på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.. Ange Tornedalsskolan, Haparanda som skola.

Kan jag studera och fortsätta få försörjningsstöd?
Nej, oftast inte. När man börjar studera räknas man inte längre som arbetssökande, och därmed har man inte längre rätt att få ersättning som sådan. För att få veta vad som gäller för just din situation, så är det viktigt att kontakta handläggare på Socialkontoret och på Arbetsförmedlingen innan studierna påbörjas.

Kontakta oss

Komvux och sfi

Madelen Ollinen, studie- och yrkesvägledare 
E-post: madelen.ollinen@haparanda.se
Telefonnummer: 0922-262 85

Senast uppdaterad: