Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Hemsjukvård och rehabilitering

hemsjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Dina behov styr

Inom hemsjukvården är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation, oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har.

Vad kan jag få hjälp med?

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

 • såromläggning
 • medicinering
 • provtagning
 • vård i livets slutskede
 • rehabilitering och träning
 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hur gör jag för att få hjälp?

Du som inte är inskriven hos oss för hemsjukvård eller hemrehabilitering, men har behov av hjälp, ska i första hand vända dig till hälsocentralen för en bedömning.

Om du bedöms ha ett behov blir du inskriven i hemsjukvården.

Hur fungerar hemsjukvård och rehabilitering?

När du blivit inskriven gör vi en vårdplanering tillsammans med dig. Den utgår från dina individuella behov och ligger till grund för vilken vård som ges, och när. Vi besöker dig i ditt hem och utför insatser enligt vårdplaneringen . Om du har behov föreskriver vi hjälpmedel. Vi utför även akuta insatser i ditt hem om det behövs.

När eller om behovet upphör, avslutas behandlingsperioden och du skrivs ut från hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

Vem jobbar inom hemsjukvård och rehabilitering?

Hälso– och sjukvårdsuppgifter utförs av sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och undersköterskor.

Rehabilitering utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vem du träffar beror på vilka behov och insatser du har.

Avgifter?

Hembesök

 • Hembesök av distrikts-/sjuksköterska: 300 kr per besök
 • Hembesök för utprovning av hjälpmedel: 250 kr per besök

Hemsjukvårdsavgift

 • Hemsjukvårdsavgift: 300 kr per månad

Ingen avgift tas ut för:

 • Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesöket)
 • Ungdomar mellan 18-20 år gamla
 • Palliativ vård i livets slut
 • Patient som är psykiskt funktionshindrad på grund av psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos

Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende

Patienter i ordinärt boende som har avgiftsbefrielse betalar ingen hembesöksavgift för utprovning av nytt hjälpmedel (gäller vid första besöket).

Vid hembesök under samma kalenderdygn tas besöksavgift ut högst en gång.

Avgifter för hjälpmedel räknas inte in i maxtaxan (undantag är förbrukningsartiklar vid urininkontinens).

Hembesök för dig som inte är hemsjukvårdspatient;

Kommunen ansvarar också för hembesök vid tillfällig sjukdom. Ett sådant hembesök kan rekommenderas av sjukvårdsrådgivningen som du når på telefonnummer 1177. Där får du också information om hur du får kontakt med kommunens personal.

Dessa hembesök är avgiftsbelagda.

Behöver du läkare?

Om du är inskriven i hemsjukvården och är i behov av en läkare kontaktar du Hälsocentralen. Distriktsköterskan når du via kommunens växel 0922-260 00. Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Vid nödsituation ringer du 112.

Kontakt

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Omsorg och stöd