/

Du är här:

Anmälan egen kompost

Kompostering är naturens eget sätt att återvinna avfall. I den egna komposten kan du hjälpa naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Tillståndet blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare hemkomposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta kompostera.

  • Kom ihåg att skicka en bild på din kompost i samband med anmälan. Det gör att vår handläggning går snabbare.
  • Vid handläggning gällande anmälan om hemkompostering tas en fast avgift ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa (2021-12-13 KF § 139). En indexuppräkning av taxan sker även varje år enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Har du som fastighetsägare fått beslut om hemkompostering? Då bör du kontakta Haparanda renhållning info@haparandarenhallning.se

När du hemkomposterar måste du följa Haparanda stads renhållningsordning Pdf, 279.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Komposterat trädgårdsavfall ger en näringsrik gödning och jordförbättrare till trädgården.

Kompostera matavfall

Om du vill kompostera matavfall, måste du först lämna en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret. Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenhet inte uppstår.

Vid kompostering av hushållsavfall (biologiskt köksavfall) måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material. Det får vara max 5 millimeter stora hål och
springor för ventilation och dränering. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Hemkompostering av hushållsavfall (PDF) Pdf, 91.5 kB.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: