/

Du är här:

Projekt Centrumuppfräschning

Projektet innebär att centrala Haparanda får en ansiktslyftning och uppfräschning.

Arbetet kommer att ske i etapper med start sommaren 2021. Projektet pågår under 2022 och 2023.

Planerade åtgärder

 • Finputsning av Torget, Storgatan, Köpmangatan, Stadsparken.
 • Informationsskyltar av historiska platser.
 • Byte av gatuskyltar i centrum.
 • Rätning av stolpar i centrum.
 • Breddning av trottoarer och ny gatubelysning längs med Strandgatan.
 • Skapande av gaturum.
 • Inköp och utplacering av stora blomsterarrangemang i flera plan (1 600 mm i diameter).
 • Inramning grönområden på Torget.
 • Renovering av talartribunen på Torget.
 • Plattbyten vid delar av Torget.
 • Uppfräschning plattytor utanför Gula Huset. Renovering av trappor och dörrar.

Centrumuppfräschning - fördjupad information och bilder (PDF) Pdf, 2.6 MB.

Senast uppdaterad: