/

Du är här:

Samhällsinformation via sms

Du kan få viktig information från Haparanda stad och de kommunala bolagen via sms direkt i din mobiltelefon.

Haparanda stad byter leverantör av utskick av SMS

  • Alla som har registrerat sig fram till och med 11 december 2023 kommer automatiskt att överföras till det nya systemet.
  • Via länken nedan kan du registrera dig om du vill ha information om driftstörningar som påverkar dig.
  • Du kan avregistrera dig via samma länk om du inte längre önskar få SMS från oss.

Haparanda stad erbjuder en tjänst som gör att du kan få sms vid olika typer av störningar i kommunens infrastruktur eller vid en krissituation.

Kontrollera att rätt telefonnummer är kopplat till din adress

För att meddelandet ska komma fram till dig som är berörd är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett finskt abonnemang.

  • Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer. Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till rätt fastighet.
  • Om du har ett fritidshus – lägg även till fritidshusets adress.
  • Om ditt nummer inte finns i registret så kan du själv lägga in det.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: