/

Du är här:

Servicemeddelande

Bygg- och anläggningsprojekt 2019

  • Gata/VA längs Kornvägen, Kärrvägen, Timotejvägen, Rågvägen och Klövervägen i stadsdelen Marielund.
  • Byte av vattenledning längs med väg 99 (”Kukkolarakan”). Från Övre Kukkola 265 till och med Tornedalsvägen 329.
  • Stationsgatan nummer 40-52 (fjärrvärme, opto, VA och gata).
  • Lasarettsgatan från korsningen Stationsgatan/Lasarettsgatan österut och fram till huvudentren på Haparanda Hälsocentral (fjärrvärme och opto).

Senast uppdaterad: 09 dec 2019