/

Du är här:

Publicerad:

Rengöring av vattenledning- Seskarö

Måndag och tisdag vecka 50 så kommer vi att rengöra råvattenledningen i Seskarö vattenverk. Under dessa dagar uppmanar vi samtliga abonnenter på Seskarö att hushålla med dricksvattnet.

Start: 11 december

Slut: 12 december

Senast uppdaterad: