/

Du är här:

Publicerad:

Schaktarbete Nikkala

Haparanda kommun informerar att schaktarbete inom angivet område i Nikkala, se karta nedanför, påbörjas inom kort och pågår ca 2 månader.

Haparanda kommun vill uppmärksamma exempelvis skoterförare att ej vistas inom angivet område eftersom det kommer ligga VA-material på marken samt periodvis vara öppen ledningsschakt.

Arbetet är en del av arbetet med att säkra upp dricksvattenkvalitén i Nikkala.

Start: 18 januari

Område (blå/vit markerad):

Senast uppdaterad: