/

Du är här:

Publicerad:

Rengöring Tossa vattenverk

Haparanda kommun informerar att Tossa vattenverk kommer rengöras den 22 februari, vattnet kommer stängas av till samtliga VA-abonnenter i Tossa/Karhuvaara mellan kl:08.00-14.00. Vänligen tappa upp dricksvatten.

Senast uppdaterad: