/

Du är här:

Publicerad:

Byte av spill- och dagvattenledning Renvägen

Haparanda kommun har problem med en svacka på spilledningsnätet på Renvägen. Detta medför att vi kommer att byta ut delar av spilledningsnätet samt dagvattenledningen.

Arbetet kommer att påbörjas på måndag vecka 41 och medföra vissa störningar för boende i området. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning och försämrad framkomlighet för trafikanter. Målsättningen är att insatsen ska ha så liten påverkan som möjligt för alla fastighetsägare. Tänk dock på hur ni parkerar era fordon så de inte står i vägen för tunga maskiner. Information har skickats till berörda fastighetsägare.

Åtgärd: Ny spillservisledning, spolbrunn samt ny servisventil på dricksvattnet, fram till fastighetsgränsen.

Startdatum: 9 oktober kl 07.00
Beräknat slutdatum: preliminärt vecka 43

Tietoa suomeksi

Uusi vesijohto osiin Renvägeniä

Työt alkavat maanantaina viikolla 41 ja aiheuttavat jonkin verran häiriötä alueen asukkaille. Tähän voi liittyä melua, pölyä, joitakin toiminnallisia häiriöitä ja tienkäyttäjien esteettömyyden heikkenemistä. Tavoitteena on, että aloitteella olisi mahdollisimman vähän vaikutusta kaikkiin kiinteistönomistajiin. Mieti kuitenkin, miten pysäköit ajoneuvosi, jotta ne eivät ole raskaiden koneiden tiellä. Tiedot on lähetetty asianomaisille kiinteistönomistajille.

Työ alkaa: 9 Lokakuu ke 07.00

Työn loppu: Alustavasti vikko 43

Senast uppdaterad: