/

Du är här:

Publicerad:

Arbete - skyddsbarriär Neränperä

måndagen den 29 april inleds arbeten vid översvämnings/skyddsbarriären Neränperä i Torneå (längs riksgränsen, strax norr om golfbanan)

Arbetet inleds med förstärkning av dammvallen. Byggnationen av ställdammen och dagvattenpumpstation sker under vintern 2025 och slutförs i juni 2025. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas på byggarbetsplatsen under den tid som arbetet pågår. Respektera avspärrningar och skyltar. Det kommer att förekomma ökad lastbilstrafik och tunga maskiner i området. Håll uppsikt över barn.

Arbetet utförs av Tornion Rakennussora Oy.

Här finns mer information om arbetet Pdf, 449.2 kB. (på finska/suomi)

Tietoa suomeksi

Aloitamme Näränperän padon korotustyön maanantaina 29.4.2024.
Urakan yhteydessä tulvavallia korotetaan, patoa vahvistetaan ja
patopenkereeseen rakennetaan uusi settipato sekä
hulevesipumppaamo. Työt alkavat patopenkereen vahvistamisella ja
moreenin ajolla patopenkereeseen. Työtä tehdään keväällä veden
nousemiseen saakka, jolloin työt joudutaan keskeyttämään. Penkereen
vahvistustyöt jatkuvat loppukesällä patorakenteiden kuivuttua.
Settipadon ja hulevesipumppaamon rakennustyöt ajoittuvat
talviaikaan 2025 ja viimeistelytyöt valmistuvat 2025 kesäkuun
loppuun mennessä.
Tarpeetonta oleskelua urakka-alueen lähistöllä on vältettävä ja
työmaa-alueen läpikulku on turvallisuussyistä kielletty töiden ollessa
käynnissä patovallilla. Normaali työaikamme on 7:00-15:30.
Pyydämme huomioimaan työmaan johdosta Länsirannalla lisääntyvä
kuorma-autoliikenne ja informoimaan työmaasta myös alueen lapsia.

Karta

Karta

Senast uppdaterad: