/

Du är här:

Publicerad:

Minskad vattenförbrukning på Seskarö

Kommunen har den 7 oktober 2022 noterat en drastisk minskning av vattenförbrukningen på Seskarö, utan att tekniska genomfört några arbeten i ledningsnätet, eller lokaliserat någon läcka.

Vi vill däför uppmana ägare till fritidshus att se över sina VA-installationer, samt även passa på att informera om att servisventilen utanför fastigheten är kommunens egendom och enbart får justeras av kommunens personal.

Vem ansvarar för vad?

Vattenledningssystemet är uppbyggt som ett stort nät av ledningar med stora huvudledningar, mindre distributionsledningar och små servisledningar in till enskilda fastigheter.

Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för VA-anläggningen ända fram till fastighetens installation, den så kallade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten.

Läs mer:

Vem ansvarar för vad? | Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om dricksvatten | Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Tietoa suomeksi

Kunta totesi 7/10 2022, että vedenkulutus Seskarössä väheni merkittävästi tekemättä teknisesti mitään töitä putkiverkostossa tai paikantamatta vuotoja.

Siksi haluamme kannustaa loma-asuntojen omistajia tarkistamaan vesi- ja viemäröintilaitteistonsa ja myös ilmoittamaan, että kiinteistön ulkopuolella oleva huoltoventtiili on kunnan omaisuutta ja sitä saa säätää vain kunnan henkilökunta.

Kuka on vastuussa mistäkin?

Vesihuoltojärjestelmä on rakennettu suureksi putkiverkostoksi, jossa on suuret pääputket, pienemmät jakelulinjat ja pienet huoltolinjat yksittäisiin kiinteistöihin.

Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksesta aina kiinteistön asennukseen asti, niin sanottuun liityntäpisteeseen asti. Kiinteistön omistaja vastaa kaikesta, mikä on kiinteistön puolella liittymäkohtaa.


Senast uppdaterad: