/

Du är här:

Publicerad:

Arbete på Renvägen

Vecka 18 påbörjas VA-schakt av dagvatten och en punktinsats med spilledningen längs med Renvägen i Marielund vilket medför begränsad framkomlighet för trafikanter/gångtrafikanter under arbetets gång.

Åtgärd: VA-arbete/spilledning

Startdatum: 2 maj
Beräknat slutdatum:
våren 2023

Tietoa suomeksi

Viikolla 18 alkavat hulevesikuilut ja pistetyö Marielundin Renvägenin varrella, mikä tarkoittaa rajoitettua pääsyä tienkäyttäjille/jalankulkijoille töiden aikana.

Toimenpide: Vesi- ja jätevesityöt/jätehuolto

Aloituspäivä: 2 toukokuuta
Arvioitu valmistumisajankohta: kevät 2023

Senast uppdaterad: