/

Du är här:

Publicerad:

Vägarbete på Ripvägen med omnejd

Denna vecka inleds vägarbeten på Ripvägen. Den del som användes som omledning för E4:an ska åtgärdas. Arbetena påverkar framkomligheten i trafiken.

Tidplanen för arbetet ser ut enligt följande;

Vecka 22 - dikning längs med Ripvägen

Vecka 23 - påförande av bergkross på befintlig väg samt infräsning av densamma i vägkroppen, detta för att förstärka vägkroppen

Vecka 24 - hyvling och justering av bärlager samt vältning

Vecka 25 - asfaltering av gatan

Observera att vägen kommer avstängd för allmän trafik mellan 5/6 fram till asfaltering är utförd 21/6, detta för att underlätta arbetena och undvika olycksrisker. Sträckan Köpmansgatan-Laestadiusvägen kommer vara framkomlig för boende i området samt utryckningsfordon.

Vecka 26 - gjutning av kantsten till trottoar samt justering trottoarer (det kommer att bli en trottoar längs med västra sidan för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter)

Vecka 27 - asfaltering av trottoar

Köpmansgatan (sträckan E4-Grankullevägen) kommer även den att asfalteras och detta görs i början på vecka 26.

Grankullevägen (sträckan Köpmansgatan-E4) kommer också att asfalteras och detta görs i slutet på vecka 26.

Ovanstående två arbeten kommer att medföra störningar i trafiken. Delar av gatorna kan komma att stängas av under arbetets gång.

Kartbild

Den del av Ripvägen som är aktuell inom detta vägarbete.

Kartbild

Den del av Köpmansgatan som är aktuell inom detta vägarbete.

Grankulle vägen

Den del av Grankullevägen som är aktuell inom detta vägarbete.

Senast uppdaterad: