/

Du är här:

Publicerad:

Renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala

Renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala kommer att utföras som ett led i underhållsarbete för att förbättra vattenkvalitén. Arbetet startar söndagen 28 maj och pågår under 2 veckor.

Vattnet kommeratt vara avstängt på angivna tider under arbetets gång.

Arbetet utförs av Rensman Norr AB på uppdrag av Haparanda stad. Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis i samhället. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår. Inga kemikalier kommer att användas.

Datum och tider

Arbetet kommer pågå under 2 veckors tid med start söndag 28 maj till torsdag 1 juni mellan kl 19.30-07.00 och söndag 4 juni till torsdag 8 juni mellan klockan19.30-07.00.

Tiderna gäller för varje dag veckorna 21, 22 och 23.

Exempel: Vatten avstängt söndag kväll 28/5 från kl 19:30 till på måndag morgon 29/5 kl 07.00. Måndag 29/5 mellan kl 07:00 – 19:30 är vattnet igång.

Fastighetsägare har informerats via brev, sms och information finns tillgänglig på haparanda.se

2023-06-01

Luftvattenspolningen i Nikkala och Västra Nikkala är klar för denna vecka och avslutades klockan 07.00 imorse.

Arbetet kommer att startas på söndag 4/6 klockan 19.30 och avslutas på torsdag 8/6 klockan 07.00

Området centrala Nikkala by är spolad och arbetet är slutfört i den delen av byn. Under nästa vecka kommer området från Brovägen mot Vuopio och Västra Nikkala samt området söder om vattentornet mot hamnen att luftvattenspolas.

foto: Eniro

Områdena som är inringade i vitt och blått kommer att ingå i arbetet nästa vecka.

Senast uppdaterad: