/

Du är här:

Publicerad:

Meddela om öppning av sommarvatten

Sommarvattennäten och vattenkastare är påkopplade från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Fritidshusabonnenter uppmanas att kontakta kommunen minst 10 arbetsdagar innan öppning vattnet till fritidshus, kontakta oss på telefon 0922-685 20 före det tilltänkta datumet.

För leverans av sommarvatten gäller Allmänna bestämmelser för brukande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 129.9 kB..

Här hittar du aktuella avgifter för att ställa på och stänga sommarvatten. Länk till annan webbplats.

Vattenkastare

Haparanda stad tillhandahåller ett antal så kallade vattenkastare i flertalet byar vid vilka allmänheten kan hämta vatten. Vattenkastarna hålls öppna under barmarksäsongen från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Tietoa suomeksi

Kesävesiverkostot ja vedenheittimet yhdistetään viikolta 15 viikolle 43, jos sääolosuhteet ja routa sen sallivat.

Loma-asunnon tilaajia kehotetaan ottamaan yhteyttä kuntaan vähintään 10 arkipäivää ennen veden avaamista loma-asunnoille, puhelimitse 0922-685 20 ennen suunniteltua ajankohtaa.

Kesäveden toimittamiseen sovelletaan yleisiä määräyksiä seuraavien käytöstä: Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 129.9 kB..

Täältä löydät nykyiset maksut kesäveden kytkemisestä päälle ja pois päältä.

Veden heittäjät
Haaparannan kaupunki tarjoaa useimpiin kyliin useita niin sanottuja vedenheittimiä, joista yleisö voi kerätä vettä. Vedenheittimet pidetään auki paljaan maan aikana viikosta 15 viikkoon 43, jos sääolosuhteet ja routa sen sallivat.

Senast uppdaterad: