/

Du är här:

Publicerad:

GC-väg stängs av pga arbete med ställverk

Kartbild över gång-och cykelväg som stängs av

Kartbild över gång-och cykelvägen längs med Rv 99 mot Björka handelsområde som stängs av.

Avsnittet på gång- och cykelvägen från/mot riksväg 99, från/mot Björka handelsområde stängs av från och med måndag 11 mars .

Denna gång- och cykelväg kommer att vara avstängd framledes pga Vattenfalls byggnation av ett nytt ställverk. GC-vägen kommer ej att kunna nyttjas.

Kävely- ja pyörätie suljetaan kojeiston rakennustyön vuoksi

Valtatieltä 99 lähtevä ja kohti Björkan liikealuetta kulkeva jalankulku- ja pyörätieosuus suljetaan maanantaista 11. maaliskuuta alkaen.

Tämä jalankulku- ja pyörätieosuus on vastedes suljettuna Vattenfallin uuden kojeiston rakentamisen vuoksi. Jalankulku- ja pyörätietä ei voida käyttää.

Senast uppdaterad: