/

Du är här:

Publicerad:

Reparation av klordoseringspump

VA-abonnenter i centralorten kan känna förnimmelse av klor lukt/smak i dricksvattnet. Helt ofarligt om så är fallet.

Klordoseringspumpen på Mattila vattenverk gick under onsdagen sönder vilket kan medföra att VA-abonnenter inom centralorten kan känna av en aning lukt/smak av klor i dricksvattnet ett par dagar framöver. Detta är helt ofarligt.

Klordoseringspumpen i vattenverket är reparerad och inget avvikande med vattenkvalitén har uppkommit!

Tietoa suomeksi

Keskikaupungin veden ja jäteveden tilaajat voivat aistia kloorin hajun/maun juomavedessä. Täysin vaaraton, jos näin on.

Mattilan vesilaitoksen kloorin annostelupumppu hajosi keskiviikkona, mikä voi tarkoittaa sitä, että keskustan vesi- ja viemäritilaajat voivat haistaa/maistaa klooria juomavedessä muutaman päivän ajan. Tämä on täysin vaaratonta.

Vesilaitoksen kloorin annostelupumppu on korjattu eikä veden laadussa ole tapahtunut mitään poikkeavaa!

Senast uppdaterad: