/

Du är här:

Publicerad:

Ingen snöröjning sker

Kommunen har beslutat att inte aktivera någon snöröjning efter föregående dygns snöfall. Beslutet grundar sig i att bland annat spillvatten samt dagvattenbrunnar riskerar att skadas av maskinerna. Vi beklagar den begränsade framkomligheten som detta kan medföra för gång- och cykleltrafikanter.

Senast uppdaterad: