/

Du är här:

Publicerad:

Vägarbete på del av Västra Esplanaden

Kartbild över gata som kommer att beläggas med ny asfalt. Karta: Lantmäteriet

Karta: Lantmäteriet

På måndag 11/9 inleder BDX renovering av körbanan på Västra Esplanaden, mellan Fabriksgatan förbi Nygatan till höjd med gång- och cykelvägen som går upp mot Repslagargatan. Aktuellt vägavsnitt på Västra Esplanaden kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Trottoaren är öppen för fotgängare och cyklister.

Åtgärd: Rivning befintlig asfalt, tillföra bärlager och ny beläggning.

Start: måndag 11 september, klockan 07.00

Slut: torsdag 14 september, klockan 16.00

Tietoa suomeksi

Maanantaina osa Länsi-Esplanadista suljetaan liikenteeltä. Fabriksgatanin ja Tingshusgatanin välillä. BDX kunnostaa tien. Jalkakäytävä on avoin jalankulkijoille ja pyöräilijöille.Työ jatkuu maanantaista 11/9 , ke 07.00 - torstaihin 14/9 , ke 16.00

Senast uppdaterad: