• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Kväll- och helg­verk­samhet

Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Närsta förskola har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov. När du ansöker om plats i kväll- och helgverksamheten måste du lämna ett arbetsgivarintyg och ett arbetsschema med din ansökan. Arbetgivarintyget och arbetsschemat skickar du till Nästa förskola, Laestadiusvägen 11 B, 953 34 Haparanda.

Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

  • Barn i åldern 1–12 år med vårdnadshavare/sammanboende som arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd
  • Barn 6–12 år ska vara inskrivna i skolbarnomsorgen
  • Barnen måste vara folkbokförda i Haparanda kommun

Dubbla placeringar

För de barn som går på en annan förskola och som har ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dubbelplacering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie placering under dagtid, men vistas under övrig tid på Närsta. Vid förflyttning mellan ordinarie förskola och Närsta förskola ansvarar ordinarie förskolepersonal för beställning av transport samt medföljer till Närsta förskola.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: 06 feb 2020