/

Du är här:

Kväll- och helg­verk­samhet

Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Avdelningen Lyckan på Förskolan Framtiden är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov. När du ansöker om plats i kväll- och helgverksamheten måste du lämna ett arbetsgivarintyg och ett arbetsschema med din ansökan.

Arbetgivarintyget och arbetsschemat skickar du till Förskolan Framtiden, Furuvägen 24, 953 33, Haparanda.

Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

  • Barn i åldern 1–12 år med vårdnadshavare/sammanboende som arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd.
  • Barn 6–12 år ska vara inskrivna i skolbarnomsorgen.
  • Barnen måste vara folkbokförda i Haparanda kommun.

Dubbla placeringar

För de barn som går på en annan förskola och som har ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dubbelplacering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie placering under dagtid, men vistas under övrig tid på Förskolan Framtiden. Vid förflyttning mellan ordinarie förskola och Förskolan Framtiden ansvarar ordinarie förskolepersonal för beställning av transport samt medföljer till Förskolan Framtiden.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: