• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Barn- och ungdomsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns nio ytterligare ledamöter i nämnden samt sexton ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Nämnden har en egen förvaltning som heter barn- och ungdomsförvaltningen.

Barn- och ungdomsnämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, komvux och SFI (svenska för invandrare). Nämnden ansvarar också för kultur, bibliotek och fritid.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: