/

Du är här:

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Logga in och ta del av kallelser och justerade protokoll.

Användarnamn: publik
Lösenord: insyn

Barn- och ungdomsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns nio ytterligare ledamöter i nämnden samt sexton ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Nämnden har en egen förvaltning som heter barn- och ungdomsförvaltningen.

Barn- och ungdomsnämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, komvux och SFI (svenska för invandrare). Nämnden ansvarar också för kultur, bibliotek och fritid.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: