/

Du är här:

Förvaltningar

Här hittar du besöks- och telefontider samt kontaktuppgifter till Haparanda stads förvaltningar.

Under varje nämnd lyder en tjänstemannaförvaltning. Varje förvaltning svarar för ett antal sakområden inom den egna nämndens uppdrag.

Förvaltningarna har till uppgift att verkställa besluten som kommunens förtroendevalda beslutat om. De ska också ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.

Senast uppdaterad: