/

Du är här:

För dig som är förtroendevald

Att vara kommunalt förtroendevald är ett viktigt uppdrag. Här har vi samlat information som du kan tänkas behöva.

Som ny förtroendevald är det mycket som är nytt. Vi har därför gjort en övergripande introduktionsguide där vi går igenom formfrågor kring sammanträden samt de viktigaste delarna av offentlighetsprincipen och kommunallagen.

En guide för ledamöter och ersättare Pdf, 248.7 kB.

Kontaktuppgifter och samtycke (blankett) Pdf, 115.2 kB.

Introduktionen är generell, respektive nämnd ansvarar för fördjupad utbildning utifrån sina ansvarsområden.

Läsplatta

Haparanda stad har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och @haparanda.se-adress till samtliga förtroendevalda. Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

När du blivit vald till en nämnd kommer du få information från respektive nämndsekreterare om hur du får tillgång till den läsplatta som du behöver.

Lathund för läsplatta Pdf, 156 kB.

Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning, kontakta IT-kontoret.

Instruktioner Meetings

Användarmanual för Meetings Pdf, 273.9 kB.

Arvoden och ersättningar

Kontaktuppgifter till arvodeshandläggare

Arvodesreglemente Pdf, 1.8 MB.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst (blankett) Pdf, 149.1 kB.

Är du i behov av hjälp, kontakta HR.

Den politiska gången

Ledamöter i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor. Om du är ledamot i en nämnd får du väcka ärenden i nämnden. När du som ersättare tjänstgör i kommunfullmäktige eller nämnd har du samma rättigheter som ordinarie ledamöter.

Motioner

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras.

Motion (blankett) Word, 220.5 kB.

Motion (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Interpellation

En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen.

Interpellation (blankett) Word, 219.5 kB.

Interpellation (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.

Fråga (blankett) Word, 219.5 kB.

Fråga (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

När du slutar

När du slutar ett uppdrag som förtroendevald ska du återlämna din läsplatta till IT-kontoret som ansvarar för att återställa plattan. Tänk på att så snabbt som möjligt lämna tillbaka din platta eftersom den ska vidare till nästa person.

Vanliga frågor och svar

Kontakta sekreteraren för fullmäktige eller sekreteraren för den nämnd som du sitter i.

Joakim Jakobsson, kommunsekreterare
E-post: joakim.jakobsson@haparanda.se
Telefon: 0922-260 26

Maarit Kontio, sekreterare, barn- och ungdomsnämnden
E-post: maarit.kontio@haparanda.se
Telefon: 0922-264 40

Maria Olofsson, sekreterare, socialnämnden
E-post: maria.olofsson@haparanda.se
Telefon: 0922-264 74

Anna Budde, sekreterare, samhällsbyggnadsnämnden
E-post: anna.budde@haparanda.se
Telefon: 0922-260 37

Kontrollera att WiFi-symbolen syns i skärmens övre vänstra hörn. Om symbolen inte syns, kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Det gör du genom att gå in i appen Inställningar, klicka på Wi-Fi. Kontrollera så att Wi-Fi är påslaget (knappen är i grönt läge).

Kontrollera att det WiFi-nätverk som du vill använda, är markerad med en bock.

Kontrollera att iPaden är uppkopplad på internet. Om genvägen fortfarande inte fungerar är genvägen troligtvis trasig. Det innebär att någonting har ändrats i den länk som genvägen består av. Kontakta i detta fall IT-supporten.

Testa att ta ur sladden ur iPaden och sätt in den igen. Ta ur sladden från adaptern och sätt in den igen. Testa ett annat eluttag. iPaden kan vara helt urladdad, då tar det längre tid för den att laddas upp. Låt iPaden sitta i laddaren ett par timmar.

iPadens batteritid påverkas av de inställningar du har gjort och vilka funktioner du använder. Kontrollera att funktionen Bluetooth är avstängd, du hittar funktionen i appen Inställningar. När knappen är helvit är Bluetooth avstängt. Bluetooth förbrukar mycket batteri om den är påslagen.

Kontrollera att du inte har många appar igång samtidigt. Ju fler appar som är igång desto kortare blir batteritiden på iPaden. För att stänga av appar som du inte använder just nu dubbelklickar du på hemknappen. Då dyker alla appar som du har igång upp som rutor. Scrolla i sidled för att se alla. För att stänga av en app trycker du på appens ruta, håller ner fingret och drar snabbt uppåt. Appen och allt sparat innehåll finns kvar på din iPad, den är inte raderad.

Sänk skärmens ljusstyrka, stark ljusstyrka tar mycket batteri. Gå in på appen Inställningar, tryck på Bakgrundsbilder och ljusstyrka. Reglera ljusstyrkan med fingret.

Försök starta om iPaden med "mjuk omstart" - då håller du ner hemknappen och av/på-knappen samtidigt i minst 10 sekunder. Håll ner tills Apples logga, ett äpple, visas på skärmen. Då startar iPaden om. Ingenting har raderats från iPaden.

Nej, du lånar iPaden av kommunen under tiden du har ditt förtroendeuppdrag. När du avslutar uppdraget ska den och alla tillbehör (till exempel laddare) återlämnas till kommunsekreteraren.

Senast uppdaterad: