/

Du är här:

Författningssamling

Kommunen har en författningssamling. Här kan du läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling.

Här hittar du alla dokument i Haparanda stads författningssamling:

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf)

Avgifter och taxor

Bygglovsavgift (pdf)
Egenavgifter färdtjänst (pdf)
Hyror och avgifter av fritidsanläggningar (pdf)
Taxa avfall (pdf)
Taxa kopior av allmänna handlingar med mera (pdf)
Taxa miljöbalkens område (pdf)
Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf)
Taxa tillsyn receptfria läkemedel, tobak, folköl (pdf)
Taxa vatten och avloppÄndringar taxa vatten och avlopp (pdf

Delegationer

Delegationsordning barn- och ungdomsnämnden (pdf)
Delegationsordning kommunstyrelsen (pdf)
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden (pdf)
Delegationsordning socialnämnden (pdf)

Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

Miljöföreskrifter

Avfallsplan (pdf)
Renhållningsordning (pdf)

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun (pdf)
De lokala trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Reglementen

Arkivreglemente (pdf)
Arvodesreglemente (pdf)
Reglemente attestering (pdf)
Reglemente barn- och ungdomsnämnden (pdf)
Reglemente folkhälso- och brottsförebyggande rådet (pdf)
Reglemente gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder (pdf)
Reglemente intern kontroll (pdf)
Reglemente kommunala pensionärsrådet (pdf)
Reglemente kommunstyrelsen (pdf)
Reglemente kommunala rådet för personer med funktionshinder (pdf)
Reglemente krisledningsnämnden (pdf)
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden (pdf)
Reglemente socialnämnden (pdf)
Reglemente samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk (pdf)
Reglemente valnämnden (pdf)
Reglemente överförmyndaren (pdf)
Revisionsreglemente (pdf)
Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente (pdf)

Senast uppdaterad: 01 sep 2020