/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Krisberedskapsveckan ska öka vår beredskap

Familj sitter vid ett köksbord utan el och med tända ljus och vattandunk.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pågår under vecka 39. Syftet är att öka vår beredskap vid större samhällskriser.

Den nationella Krisberedskapsveckan Länk till annan webbplats. är ett bra tillfälle att ta del av information om vad du själv kan göra för att förbereda dig och dina anhöriga inför en situation där samhället helt plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Lär dig mer om krisberedskap

Haparanda stad arrangerar inga aktiviteter under krisberedskapsveckan men du som vill öka din beredskap kan göra mycket på egen hand.

Allmänt om kris från MSB

På MSB:s webbsida Din säkerhet (dinsakerhet.se) Länk till annan webbplats. hittar du tips på sådant som är bra att ha hemma och hur du förbereder dig för att tillgodose de viktigaste behoven under en kris såsom vatten, värme, mat och kommunikation.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. fokuserar på hur privatpersoner kan öka sin kunskap om krisberedskap och förbereda sig för klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt (vid exempelvis naturkatastrofer eller terrorattentat).

Broschyren finns att beställa på svenska. I digitalt format finns den på flera olika språk
och som lättläst. Informationen finns också inläst på svenska och engelska, på teckenspråk och i punktskrift.

Filmer om krisberedskap

Om det blir el- och värmeavbrott – vad gör du då? Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – skydda dig mot brand Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – mat Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – kommunikation Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – vatten Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – värme Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
För barn: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

SMS vid samhällsstörningar

Om det blir driftstörningar eller större samhällsstörningar använder sig Haparanda stad bland annat av sms-utskick för att nå ut med information.

Anmälan - Få viktig samhällsinformation via SMS (haparanda.se)

Senast uppdaterad: