/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Sommarförskola och sommarfritids 2024

Under sommarveckorna 26-30 kommer förskoleverksamheten att vara på förskolan Framtiden och fritidsverksamheten på Marielund - Språkskolan.

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg under den aktuella perioden anmäler detta genom Haparanda stads e-tjänst "sommarförskola och fritidshem". Länk till annan webbplats.

Arbetschema och arbets-/studieintyg ska bifogas för att anmälan ska beaktas och vara Haparanda stad tillhanda senast 30 maj. Förskola/fritids erbjuds i den omfattning som arbete eller studier inklusive restid kräver

I samband med anmälan ska familjens inkomstuppgifter uppdateras enligt Haparanda stads regler om avgifter i förskola och fritidshem. Länk till annan webbplats.

Information om avgift

Den allmänna förskolan följer skolans läsår. Den allmän förskolan är således stängd hela perioden som skolan har sommarlov.

Detta innebär att den reduktion på avgiften (30%) som görs under läsåret, ej görs under perioden 15/6 – 16/8.

Vi påminner också om att det inte utgår någon avgift för vårdnadshavare som inte har anmält behov av omsorg under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

För att få avgiftsbefrielse under juni, juli eller augusti ska ledigheten vara sammanhängande under minst 4 veckor.Detta gäller även fritids.

Det är viktigt att ni lägger in barnets ledighet eller ett schema under perioden i EDU.
Om ditt barn saknar schema/ uppgift om ledighet, debiteras ordinarie avgift utan reducering.

Alla ändringar/ tillägg i barnschemat som sker efter den 30/5 måste meddelas till avgiftshandläggare. Detta gör ni via mail till christina.forare@haparanda.se

Inga korrigeringar av avgiften görs i efterhand, om ändringar/tillägg ej är meddelade till avgiftshandläggaren.

Kontaktperson E-tjänster

anna-maria.brannstrom@haparanda.se

Kontaktperson avgiftshandläggare

christina.forare@haparanda.se

Kontaktperson förskola

Rektor niklas.waltari@haparanda.se

Rektor johannes.greiser@haparanda.se

Kontaktperson Fritidshem

Rektor seija.fjellvind@haparanda.se

Rektor anders.resin@haparanda.se

Rektor jarko.tuisku@haparanda.se

Tietoa suomeksi

Tiedoksi Kesän esikoulu ja vapaa-ajankoti 2024 (pdf) Pdf, 116.8 kB.

Senast uppdaterad: