/

Du är här:

Bostadsanpassning

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktions­nedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Du ska kunna leva som alla andra och använda din bostad på det sätt du vill.

Vem kan söka bidrag?

För att ansöka om bidrag till bostadsanpassning måste du äga din bostad eller ha en hyresrätt för permanent bruk. Du får även ansöka om bidrag om du regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Vad ges bidragen till?

Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med sig vid en flytt. Exempel på bostadsanpassning är ändring av badrum, räcken och ledstänger och ramper.

Behöver jag ett intyg för att få bidrag?

​Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktions­nedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut som utformar ett sådant intyg, men det kan också vara annan sakkunnig som läkare eller sjukgymnast.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: