/

Du är här:

Hemtjänst och hemvårdsbidrag

Du som behöver hjälp för att bo kvar hemma kan få hemtjänst. Är du sammanboende med en närstående som ger dig vård och hjälp i hemmet kan du ansöka om hemvårdsbidrag.

Hemtjänst – servicetjänster utifrån behov

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och behålla din livs­kvalitet. Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Du kan få hemtjänst dygnet runt.

I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja den kommunala hemtjänsten eller någon av de godkända leverantörerna som utförare av din hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta utförare.

Hitta hemtjänstutförare

Avgifter för hemtjänst

För hemtjänst betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Hemvårdsbidrag – ekonomisk ersättning för dig som vårdar anhörig

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Din anhörig kan till exempel vara:

  • en familjemedlem
  • annan sammanboende person med dig (vän, barn, etc.)

Bidraget kan beviljas om den som ger vården har ett väsentligt merarbete och om den vård som ges är sådan man normalt inte hjälper varandra med inom familjen. Hemvårdsbidraget betalas ut till dig som får vård. Du ersätter i din tur den närstående som ger vården.

Riktlinjer för hemvårdsbidrag (pdf) Pdf, 217.2 kB.

Kriterier i bedömningen

Hur mycket du kan få i bidrag beror på hur mycket vård och vilket typ av vård du behöver.

----------------

Nivå 1
Vårdtagaren har ett mindre omfattande behov av stöd och hjälp i hemmet i sin dagliga livssituation.

Antal timmar per vecka: 5-9 timmar per vecka
Bidrag: 1 500 kr per månad

----------------

Nivå 2
Vårdtagaren har ett mer omfattande behov av stöd och hjälp i hemmet i samband med personligomvårdnad med mera.

Antal timmar per vecka: 10-24 timmar per vecka
Bidrag: 3 500 kr per månad

----------------

Nivå 3
Vårdtagaren har ett behov av mycket omfattande omvårdnads- och tillsynsinsats under alla tider på dygnet.

Antal timmar per vecka: 25 eller mer timmar per vecka
Bidrag: 5 000 kr per månad

----------------

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: