/

Du är här:

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Du som har alkohol- eller drogberoende eller är anhörig till någon med missbruks- och beroendeproblematik kan vända dig till oss för att få hjälp, stöd och behandling för att komma ur missbruket. 

Innan vi beslutar om stödinsatser till personer med missbruksproblem så inleder vi alltid en utredning. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

Den större delen av arbetet med utredningen består av samtal mellan dig och någon av våra socialsekreterare. Du har möjlighet att lämna förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. Vi kan till exempel ta kontakt med anhöriga och andra myndigheter.

Inga kontakter tas utan ditt samtycke. Alla samtal dokumenteras i din journal som du har rätt att ta del av. Du har även rätt att läsa igenom den färdiga utredningen. De uppgifter du lämnar kommer att databehandlas inom Haparanda stad.

Våra socialsekreterare arbetar under sträng sekretess. Det är bara du, din socialsekreterare och beslutsfattaren som får ta del av din utredning.

Alla känsliga uppgifter som lämnas till kommunen skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Du har rätt att ta del av dina journaluppgifter.

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av Haparanda stads anhörigarbete.

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta kommunen om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Länk till annan webbplats. (LVM).

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: