/

Du är här:

Parasport - röresle för alla

Haparanda stad har ett samarbete med Norrbottens Parasportförbund.

Begreppet parasport eller paraidrott, tidigare handikappidrott eller ibland funktionshinderidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Uppstart Parasport

Haparanda kommun vill att idrottsföreningar i kommunen öppnar sina dörrar och inkluderar personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. I samverkan med Parasport Norrbotten kommer ni att få hjälp och stöd på er resa.

Målsättningen är:

  • att fler föreningar erbjuder aktiviteter till personer med funktionsnedsättning
  • att fler föreningar har utbildade ledare

Insatser:

  • "Prova-på parasport" i samband med Idrottens dag i Haparanda den 25 september.
  • Ledarskapsutbildningar för att kunna leda personer med funktionsnedsättning.

Kontakta oss

Föreningsliv, kultur och fritid

Daniel Fälldin, tf kultur- och fritidschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: daniel.falldin@haparanda.se

Eeva Skybäck, fritidsutvecklare
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: eeva.skyback@haparanda.se

Senast uppdaterad: