/

Du är här:

Trygghetsboenden

Ett trygghetsboende är ett vanliga hyreslägenheter som är anpassade för den som fyllt 70 år.

Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus där du bor så länge du själv vill och kan. Det är inget vårdboende, utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Behöver du vårdinsatser är det hemtjänsten som hjälper dig.

Det krävs inget biståndsbeslut för att få flytta till ett trygghetsboende, utan du ställer dig i kö som till en vanlig hyresrätt.

I Haparanda finns trygghetsboenden på Lunden och på Torggatan 14.

Service i trygghetsboenden

Det finns några punkter som skiljer en lägenhet i ett trygghetsboende från andra hyreslägenheter. Ett trygghetsboende har alltid en gemensamhetslokal. Här kan du umgås med dina grannar, hitta på aktiviteter och äta tillsammans. 

Tillgängligheten är en annan viktig del. Du som har rullstol eller rollator ska enkelt kunna röra dig i din lägenhet samt i fastigheten och dess närområde.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: