/

Du är här:

Publicerad:

Del av Packhusgatan avstängd för trafik

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under insatsen kommer den aktuella sträckan att vara avstängd för all trafik.

På eftermiddagen den 30 mars fram till eftermiddagen den 31 mars stängs en del av Packhusgatan av för all trafik (avsnittet mellan Stationsgatan och Repslagaregatan). Orsaken är reparation av en servisledning.

Under arbetets gång är båda körbanorna på den aktuella sträckan avstängd för all trafik.

Åtgärd: reparation av servisledning.

Beräknat slutdatum: 31 mars, kl. 16.00.

Senast uppdaterad: