/

Du är här:

Publicerad:

Störning i dricksvattenförsörjning - Seskarö

Haparanda kommun uppmanar samtliga VA-abonnenter på Seskarö att omedelbart hushålla med dricksvatten då det skett ett större haveri i råvattenbrunnen vilket medför att det ej går att producera dricksvatten.

En vattentank finns placerad utanför Seskarö skola. Medtag egna kärl.

Senast uppdaterad: