/

Du är här:

Samråd om vattentjänstplan för Haparanda kommun

Granskningstid: 2024-04-12 – 2024-05-03

Haparanda kommun har tagit fram ett samrådsunderlag gällande föreslagen vattentjänstplan för kommunen. Syftet med planen är att fungera som en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen.

Handlingar

Förslaget till vattentjänstplan finns att läsa i sin helhet här (pdf) Pdf, 1.9 MB.

Sammanställning skyfall (pdf) Pdf, 173.6 kB.

Sammanställning behovsbedömning (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Inför antagande av vattentjänstplanen genomförs en samrådsprocess. Kommunen önskar särskilt synpunkter från fastighetsägare inom områden med sammanhållen bebyggelse i form av 20 bostadsbyggnader eller fler, som idag inte har kommunalt vatten och/eller avlopp. Det omfattar följande områden:

 • Frankilantörmä
 • Sölkäsaari
 • Riekkola-Välivaara
 • Salmisudden
 • Salmis Stugvägen
 • Somerolahti
 • Hillerströms strand
 • Santasaari östra
 • Santasaari västra
 • Seskarö - Flakaholmen
 • Seskarö - Tromsö
 • Kotalahti
 • Hanhinkari
 • Tirro

Lämna synpunkter

Kommunen tar gärna emot kunskap som är viktig att ta hänsyn till i arbetet genom yttranden och synpunkter. Du bereds härmed möjlighet att lämna skriftliga synpunkter rörande vattentjänstplanens innehåll. Synpunkter ska vara inkomna senast 3 maj. Vid frågor och synpunkter kontakta Haparanda kommun

E-post: kommunen@haparanda.se

Tel: 0922 - 260 00

Märk meddelandet med “Vattentjänstplan”

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: