• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Historiska stadsplaner

Än idag så går vi på samma gator med samma sträckningar som man gjorde för 150 år sedan, allt efter en mer än 180 år gammal stadsplan.

Den första stadsplanen

Stadsplanen från 1828 är ritad av Lantmätare HW Hackzell och omfattade Torget och cirka 25 kvarter runt det. De gator som finns med i planen och som du kan gå på än idag är Tullgatan, Packhusgatan, Köpmansgatan, Sundellsgatan, Fabriksgatan och Nygatan. Även Repslagargatan, Västergatan (döptes senare om till Stationsgatan), Torggatan, Storgatan och Strandgatan återfinns i planen. Under den här period växte samhället och Haparanda fick sina stadsrättigheter är 1842. Som kuriosa kan nämnas att Hackzells stadsplan är "gillad" och signerad av Kung Karl XIV Johan.

Stadsplan 1828

Den andra stadsplanen

1919 fick stadsingenjör A. Lilienberg förmånen att få rita en ny stadsplan. Den byggde på den ursprungliga stadsplanen men kom att omfatta ett mycket större område som då behövdes för stadens tillväxt. Här kan vi bland annat se järnvägen och den vackra järnvägsstationen. Förutom de centrala delarna vid torget rymmer kartan även Närsta, Norrmalm (som då var tänkt för bostäder) samt små delar av det växande Tjärhovet och Grankullen. Stadsplanens mönster och kvartersstorlekar gäller än idag.

Stadsplan 1919

Modern tid

Städer och plansystem förändras. Idag finns inte begreppet stadsplan, utan det som ligger närmast till hands är fördjupade översiktsplaner. Dessa översiktsplander ligger till grund för kommunens detaljplaner. 

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 03 jun 2019