Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Våra skolor

Bild på gult hjärta och rosa text

Här hittar du information om Haparandas grundskolor.

På Aspstrandens skola månar vi om att alla ska trivas och göra sitt bästa. Vi har alltid elevens behov i centrum.

Aspstrandens skola är en F-6-skola med omkring 260 elever. Skolan ligger i centrala Haparanda med närhet till idrottsanläggningar, kulturutbud och bibliotek. Älv och natur finns tillgängligt inom gångavstånd.

På Aspstrandes skola strävar vi mot kunskap, lärande och utveckling, med tydliga pedagogiska ledare och elevens behov i centrum. Med glädje som grund, ordning som stöd och kunskap som mål arbetar vi för att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Våra lärmiljöer är anpassade till elevernas olika och unika sätt att lära.

Rektor Jarkko Tuisku

Telefon: +46922 26100

E-post: jarkko.tuisku@haparanda.se

Anpassad grundskola är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Vårdnadshavaren ansöker om anpassad grundskola

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn. Innan en elev tas emot i särskolan görs alltid en utredning. I samband med utredningen kartläggs elevens behov med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

För att ta emot elever i grundsärskolan finns ett team med specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och en samordnare. Det är också du som vårdnadshavare som beslutar om eventuellt avslut, och återgång till grundskola.

Rektor Lena Keisu Gard

Telefon: +4692226084

E-post: lena.keisu-gard@haparanda.se

Gränsskolan 7-9 ligger centralt i Haparanda. Skolan invigdes 1967 som Haparandas enda högstadieskola.

Från och med HT 2020 är Gränsskolan Haparandas enda högstadieskola.

Skolan är centralt placerad, nära idrottsanläggningar, samtidigt som skog och natur finns tillgängligt inom gångavstånd.

Vi arbetar aktivt för att våra elever skall känna trygghet och är måna om att Gränsskolan inte skall upplevas som en "stor" skola. Vi är därför indelade i arbetslag som i största möjliga mån skall ansvara för undervisningen i respektive klass.

Rektor Janne Mulari
Telefon: +46 76 14 78 428
Epost: janne.mulari@haparanda.se

Biträdande rektor Jonas Rhenmark
Telefon: 0922 263 27
E-post: jonas.rehnmark@haparanda.se

Karungi skola ligger i byn Karungi, 25 kilometer norr om Haparanda. Ledorden i skolan är trygghet och kunskap.

Karungi skola är en liten F-6 skola som har närhet till skog och mark. Skolan har en härlig skolgård som uppmuntrar till lek, rörelse och aktivitet.

På Karungi skola är det viktigt att varje elev blir sedd och får mötas utifrån sin egen förmåga och får arbeta i en miljö som uppmuntrar till utveckling. Skolan arbetar aktivt med läsutveckling och problemlösning i matematik.

Rektor (Nikkala, Karungi och Seskarö skola) Anders Resin
Kontakt: 0922 262 21
anders.resin@haparanda.se

Bitr.rektor (Nikkala, Karungi, Seskarö och Marielund förskolor samt Familjecentralen) Niklas Waltari
Kontakt:
0922 263 33
niklas.waltari@haparanda.se

Skolan ligger i utkanten av villaområdet Marielund. I närheten finns bland annat en skatepark, ishall, fotbollsplan och ridanläggning.

Från och med höstterminen 2020 är Språkskolans F-6 och Marielundsskolans F-6 en gemensam skola där två länder, två städer, flera språk och kulturer samlas i en lugn miljö. Skolan är nyrenoverad och ligger i utkanten av villaområdet Marielund som erbjuder närhet till naturen, grönområden och idrottsanläggningen Gränsvallen.

Skolan kan erbjuda en verksamhet med välutbildade pedagoger som arbetar för att göra vår skola och alla lärandesituationer tillgängliga för alla. Skolan prioriterar läs- och språkinlärning högt och är den enda skolan i Haparanda som erbjuder läsinlärning på finska.

Rektor (Marielundsskolan F-6 och Språkskolan F-6) Seija Fjellvind
Telefon: 0922 261 10
E-post: seija.fjellvind@haparanda.se

Montessoriskolan Droppen är en friskola som bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

Vårt mål är att eleverna ska bli trygga, självständiga och kreativa. Vi vill att de ska känna glädje över att lära och upptäcka och kunna ta mer och mer ansvar för sitt arbete. Därför får eleverna från början lära sig att planera och utvärdera sitt arbete.

Det är viktigt att ha en helhetssyn på barnets tid i skola och på fritis, därför genomsyras skola och fritidshemmet av samma värderingar och förhållningssätt. Det är viktigt för oss vuxna i skolan och på fritis att se barnet så att det känner sig sett och bekräftat varje dag.

Kontakta oss

Besöksadress: Idrottsgatan 16B

Susanna Kunnari, rektor
Telefonnummer: 070-615 1088
E-post: susanna.siira@montessoridroppen.se

Margit Kunnari, assistent
Telefonnummer: 072-577 2540
E-post: margit.kunnari@montessoridroppen.se

Nikkala skola är belägen i Nikkala, 12 km väster om Haparanda. Skolan är belägen nära både skog och hav vilket präglar verksamheten.

I Nikkala skola erbjuder vi eleverna en trygg miljö där alla elever blir sedda och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Upptagningsområdet består av Nikkala by och andra närbelägna byar. Skolan har cirka 50 elever.

För att få trygga och stolta elever arbetar vi med vår hembygd och tar tillvara det som är speciellt för våra byar och vår landsbygd. Närheten till naturen gör att vi följer årstidernas växlingar på nära håll. Det utnyttjar vi bland annat i vår friluftsverksamhet. Vi tror att det är viktigt att röra på sig. Det utvecklar god hälsa och välbefinnande hos våra elever.

Rektor (Nikkala, Karungi och Seskarö skola) Anders Resin
Kontakt: 0922 262 21
anders.resin@haparanda.se

Bitr.rektor (Nikkala, Karungi, Seskarö och Marielund förskolor samt Familjecentralen) Niklas Waltari
Kontakt:
0922 263 33
niklas.waltari@haparanda.se

Seskarö skola ligger på idylliska Seskarö i Haparandas skärgård med närhet till skog och vatten.

På Seskarö skola förenas landsbygdens gamla klassiska skolmiljö med modernt tänkande och pedagogisk utveckling. Närheten till skog och hav försöker vi nyttja i verksamheten under alla årstider.

Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans med elevernas måluppfyllelse och strävar efter att göra arbetsmiljön trygg och harmonisk.

I samma byggnad finns förskoleklass, skola och fritidshem. Skolgården rymmer såväl asfaltytor för bollspel som en fotbollsplan i grus samt andra lekytor av gräs. I anslutning till skolan finns också Seskarös idrottsplats.

Rektor (Nikkala, Karungi och Seskarö skola) Anders Resin
Telefon: 0922 262 21
E-post: anders.resin@haparanda.se

Bitr.rektor (Nikkala, Karungi, Seskarö och Marielund förskolor samt Familjecentralen) Niklas Waltari
Telefon:
0922 263 33
E-post:
niklas.waltari@haparanda.se

Taggar:

Förskola och skola