/

Du är här:

Så söker du till gymnasiet

Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20.

Tidplan

Vecka 5
Gymnasieansökan lämnas till elevens studie- och yrkesvägledare

April
Preliminärt antagningsbesked (kommer till hemadressen via posten)

15 april - 30 april
Omvalsperiod

Vecka 27
Slutlig antagning

Vecka 31-37
Reservantagning

Betygen avgör

Om det finns fler sökande än platser på ett program görs ett urval utifrån betygspoäng och valrangordning - hur du valt och rangordnat dina val. De behöriga elever som sökt till en utbildning rangordnas efter betyget (meritvärdet = summan av de 16 bästa betygen). Du som läser moderna språk och har lägst betyget E får räkna detta som ett 17:e betyg.

Den som har högst betyg kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts. Det är viktigt att lägga in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) finns för elever som på grund av särskilda skäl (medicinska, sociala eller liknande) bör få företräde framför övriga sökande.

Nationella program 

Det finns arton nationella gymnasieprogram. Sex av dem är högkoleförberedande program och tolv är yrkesprogram. Alla finns inte i Haparanda. Genom att läsa vissa kurser kan du även på yrkesprogrammen skaffa grundläggande högskolebehörighet.

Introduktionsprogram för obehöriga elever

För de elever som av olika skäl är obehöriga att söka till nationella program finns det särskilda introduktionsprogram.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: