/

Du är här:

Skolskjuts och busskort

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som går i grundskolan, grund­särskolan eller gymnasiesärskolan. Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till elevresor.

Du kan få skolskjuts på grund av olika anledningar. Det kan till exempel handla om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar prövas individuellt. 

Haparanda stad ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Varje elev får ett busskort som eleven är ansvarig för. Om du bor på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik så kan det vara aktuellt med skol­skjuts i mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon.

Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd ska avståndet mellan hemmet och skolan vara:

  • Förskoleklass och årskurs 1-9, mer än 3 kilometer.
  • Elevresor i gymnasieskolan, mer än 6 kilometer.

Skolskjuts under vintern

Under vinterhalvåret ändras avståndsgränsen från 3 till 2 km. Det gäller för alla elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6.

Ändringen gäller från och med 1 november 2023 till och med 31 mars 2024.

Om behov av vinterskolskjuts finns ska vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Utredning om rätt till skolskjuts görs av skolskjutshandläggare och beslut om skolskjuts fattas av skolskjutshandläggare eller förvaltningschef.

Ansök via våra e-tjänster ansökan om skolskjuts - Haparanda Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Skolskjutsansvarig

Jouko Liakka, administratör
Telefonnummer: 0922-265 72
E-post: jouko.liakka@haparanda.se

Senast uppdaterad: