• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
  Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Haparandas nya anläggning med sim- och sporthall

Front över nya badhuset

Illustration över hur exteriören på den nya sim- och sporthallen kommer att se ut.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2023 om byggande av en ny simhall med idrottshallar i centrala Haparanda.​ Satsningen är historisk och den totala investeringen ligger på 250 miljoner kronor.

Den nya sim- och sportanläggningen byggs intill den befintliga Aspenhallen på Västra Esplanaden 25. Byggstarten sker i juni 2023 och entreprenaden utförs av företaget Peab. Byggnaden ska vara färdig för ibruktagande december 2025.

 • Två bassänger
 • 25 meter och 9 meter
 • Hopptorn
 • Svikt
 • Startpallar
 • Bassänger för 87 personer
 • Tävlingsgodkänd för lokala tävlingar

Tre idrottshallar

 • Cirka 2480 m2
 • Läktare 150 personer
 • Byggd för tävling och skolundervisning

Hur kommer arbetet att märkas av i närområdet?

Mer lastbilar i området än normalt och ljud från området. Det kan damma från arbetsplatsen då grävningsarbeten pågår.

Påverkar arbetet trafiken på gatorna i området?

Trafiken ska inte hindras, dock kommer fotgängare och cyklister få ta omvägar runt området där det normalt gått att gena.

Vad händer med den gamla simhallen/idrottsanläggningen ?

Det finns ännu inget beslut om vad som ska hända med den. Förslaget har varit att denna ska rivas då den nya anläggningen ersätter dagens idrottshus.

Området under byggtiden

Kartbild över byggområde

Delar ur steg 1 i projektet. Illustration: Haparanda stad

Karta över byggområde

Överblick arbetsplatsområde. Illustration: Haparanda stad

Överblick vägdragning under byggtid

Trafiklösningar under byggtiden. Illustration: Haparanda stad

Senast uppdaterad: