/

Du är här:

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Haparanda stad, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter.

Haparanda stad ska därför:

  • främja dina möjligheter som minoritet att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige
  • främja barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och det egna minoritetsspråket
  • informera dig som minoritet om vilka rättigheter du har
  • ge dig som minoritet möjligheter till inflytande i frågor som berör dig.

Förvaltningsområden

Det finns kommuner i Sverige som är så kallade förvaltningsområden för något eller några av språken, där dina rättigheter som talare av något eller några av dessa språk är ännu starkare. Haparanda stad är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Finska, samiska och meänkieli har ett förstärkt skydd i hela landet

Finska, samiska och meänkieli har ett förstärkt skydd i hela landet, även utanför förvaltningsområdena för språken.

Sök pengar för att utveckla våra minoritetsspråk

Haparanda stads samrådsgrupp för minoritetsspråk har 50 000 kronor per år att fördela till projekt som utvecklar finskans och meänkielis ställning i kommunen. Det kan till exempel handla om kulturaktiviteter eller språkrevitaliserande insatser. Mer information om hur du ansöker hittar du här.

Kontakta oss

Kristina Kvist, Minoritetspråkssamordnare
Telefonnummer: 0922-264 30
E-post: kristina.kvist@haparanda.se

Senast uppdaterad: