/

Du är här:

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan. Då kan vi göra en bedömning om det är möjligt, och vad det kommer att kosta.

Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Haparandas tätortsområden.

Så här ansluter du

1. Du ansöker om att få ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan tillsammans med en VA-plankarta. Länk finns högre upp här på sidan.

Behöver du byggvatten behöver vi veta det så att vi kan öppna servisventilen. Endast kommunens personal får hantera servisventilerna.

VA-plankarta

Gör en vatten- och avloppsplankarta för hand eller på datorn. Rita in alla VA-ledningar som dras till alla byggnader på fastigheten. Rita också in vattenmätarens placering. Den ska placeras så att allt vatten kan mätas.

Följande ska ritas in på VA-plankartan:

  • Ledningsdragning med rördimensioner till samtliga byggnader, från tomtgräns till vattenmätare
  • Vattenmätarens placering(vattenmätaren ska vara placerad innan första tappställe)
  • Placering av första tappställe
  • Hantering av dagvatten

2. Vi granskar ansökan

När vi får in ansökan går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

3. Vi meddelar dig om beslut och kostnad

När förbindelsepunkten är skapad så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. I vissa fall behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

4. Vi skapar förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt så upprättar vi en. Det betyder att vi anlägger vatten- och avloppsledningar till din tomtgräns.

5. Vi fakturerar anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är skapad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. Ibland behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

Kostnader för att ansluta till vatten och avlopp

6. Du planerar och anlägger

Du ansvarar för att anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Du ansvarar också för att vattenmätarplatsen är rätt utförd. Du behöver då planera var den ska monteras och installera en konsol.

7. Du kontaktar kommunen för installation av vattenmätare

Du kontaktar oss i god tid för att vi ska installera vattenmätare och öppna servisventilen för vatten.

8. Vi monterar vattenmätaren och öppnar ventilen för vatten

Vi monterar vattenmäraren och öppnar ventilen. I och med detta får du tillgång till vatten och avlopp.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: