/

Du är här:

Grundsärskolan Eden

Skolbyggnadens vita fasad med Edens logga.

Foto: Haparanda stad

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Du kan läsa om läroplaner och ämnen i grundsärskolan på skolverket.se Länk till annan webbplats.. För elever som har svårt att ta till sig ämnena, finns inriktningen träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. 

Vårdnadshavaren ansöker om särskola

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolgång i grundsärskolan för ditt barn. Innan en elev tas emot i särskolan görs alltid en utredning. I samband med utredningen kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

För att ta emot elever i grundsärskolan finns ett team med specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och en samordnare. Det är också du som vårdnadshavare som beslutar om eventuellt avslut, och återgång till grundskola.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: